English versionDeutsch version Bolhapiac.comPetőfi Csarnok
2014. július 31.Csütörtök21:3431. hét211. napNévnap: Oszkár
FELHASZNÁLÓI NÉV
JELSZÓ
Elfelejtetted a jelszót?
 
BOLHAPIAC.COMKERESÉSÚJ HIRDETÉSREGISZTRÁCIÓHÍRLEVÉLINFORMÁCIÓ
Még nincs felhasználói neved?  
REGISZTRÁLJ MOST!   
 
BOLHAPIAC (használtcikk piac)
1146 Budapest (XIV. kerület) Zichy Mihály utca 14.
Petőfi Csarnok szabadtér

Hirdetmény - hatályos 2009. július 11-től.

A Petőfi Csarnok szabadterén megrendezésre kerülő használtcikk piac (a továbbiakban: Bolhapiac) üzemeltetője: a Chantal Team Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető), székhelye: 2120 Dunakeszi Fő út 104. Telefon: (+36) 70/630-4979, hívható 09.00 - 18.00-ig, a hét minden napján. Jelen Vásárrend a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján készült.
A Bolhapiacon kereskedelmi tevékenységet végzők és bérlők (a továbbiakban: Árus vagy Árusok) a Bolhapiacra történő belépéssel a vásárrendet magukra nézve kötelezőnek fogadják el és vállalják, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járnak el a Bolhapiacon végzett tevékenységük során.
Az Üzemeltetőt a Bolhapiac területén az általa megbízott és igazolvánnyal ellátott piacfelügyelők képviselik.

I. Nyitva tartás, belépés, regisztráció

 1. A Bolhapiac szombati és vasárnapi napokon a látogatóknak 08.00 - 14.00 óra között tart nyitva és belépődíjért látogatható. Belépődíj: 150,-Ft A belépődíj fizetése alól bizonyos esetekben Üzemeltető kivételt képez, amelyről a látogatókat a helyszínen, valamint a www.bolhapiac.com internetes oldalon tájékoztatja.
 2. 16 év alatt diákigazolvány felmutatása esetén és 70 év felett a belépés díjtalan.
 3. Az állandó árusok számára a ki- és bepakolásra 05.00 - 07.30-ig illetve 14.30 - 16.00-ig van nyitva a piac. 16.00-tól a piac ZÁRVA van!
 4. Alkalmi árusok számára a fennmaradó területekre a helyjegyeket 08.00-tól értékesítjük.
 5. A Bolhapiac takarítása 15.00 órakor kezdődik. A kihelyezett csomagokért-eszközökért felelősséget nem vállalunk!
 6. A Bolhapiacon előzetesen lefoglalható (bérelhető) árusítóhelyek vannak. Az árusítóhely-bérléshez a bérlő köteles a lakcímét és elérhetőségét előre megadni. Az adatokat harmadik személy részére nem adjuk ki. Amennyiben szakhatósági vagy egyéb erre jogosult hatósági megkeresést kapunk, az érintetteket értesítjük az adatok kikérésről és az adatokat a hatóságnak kiadjuk.
 7. Minden bérelt árusítóhelyhez 1 db belépőkártya tartozik. A kártyákat belépéskor fel kell mutatni a piacfelügyelőknek, illetve a beléptető rendszeren „beléptetni”. A beléptetett kártyához tartozó árusítóhely elfoglaltnak tekintendő. Vonalkódos rendszerünk rögzíti az adott bérelt hely kihasználtságát, amely a negyedéves díjak kompenzáláskor figyelembe veszünk (elmaradt piacok esetén).
 8. A bérlettel rendelkező árusok számára a helyjegyek értékesítése 08.30-tól kezdődik. Amennyiben az adott hely befoglalásra került a foglaló köteles a helyet megfizetni. Az Üzemeltető biztosítja a bérelhető helyek elfoglalását a bérlettel rendelkező Árus számára 07.50-ig. 08.00 órától az Üzemeltető nem köteles a bérelt helyet biztosítani.

II. Árusítóhely igénybevételének szabályai

 1. Az Árusok a Kormányrendelet alapján kötelesek az árusítóhelyen az erre rendszeresített lapon nevüket, az árusító hely nevét és számát, címüket illetve székhelyüket, telefonszámukat, elektronikus levelezési címüket (amennyiben azzal rendelkeznek) feltüntetni és jól látható helyre kihelyezni.
 2. A Bolhapiac területén az Üzemeltető az árusítóhelyeket a területen felfestett helyeken alakítja ki, melynek mérete maximum 180 x 80 cm a fedett helyeken 170 x 90 cm. Az egyes árusítóhelyeket Üzemeltető sorszámmal látja el, amelyet feltüntet a nyilvántartási lapokon. A sorok között a vásárlók számára legalább két méter széles közlekedő utat kell biztosítani.
 3. A piacon az Üzemeltető által kijelölt árusítóhelyen, a díjszabásban megállapított mértékű helypénz megfizetése ellenében kapott helyjegy birtokában van lehetőség árusítani. Helyjegy harmadik személyre át nem ruházható.
 4. A napi helyhasználat joga a helyjegy megváltása napján a Bolhapiac a nyitásától a zárásáig tart. Ezen időn belül az Árusok a helyjegyet kötelesek maguknál tartani és Üzemeltető felszólítására felmutatni. Amennyiben az Árus ellenőrzéskor a helyjegyet nem tudja bemutatni, köteles az árusítóhelyet kiüríteni vagy a helypénzt újból megfizetni.
 5. Napi helyhasználat esetén az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több napon át a helyhasználó részére biztosítani. Ugyanaz az árusítóhely egy napon többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó kiürítette. A második és további kiadás esetén a használati díj a napidíj 50 %-a.
 6. Az el nem foglalt helyeket az Üzemeltető kiadja egy erre rendszeresített napi helyjeggyel.
 7. Tilos az árusítóhelyet, a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel valamint használaton kívüli göngyöleggel elfoglalni.
 8. Az Árus az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden hulladékot folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.

III. Nyilvántartás az Árusokról

 1. A Bolhapiac Árusairól Üzemeltető a Kormányrendelet alapján köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
  • az egyes árusítóhelyekhez tartozó sorszámokat,
  • az ott árusító Árusok nevét,
  • címét illetve székhelyét,
  • telefonszámát,
  • elektronikus levelezési címét,( amennyiben azzal rendelkezik)
  • cégjegyzékszámát,
  • egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát,
  • őstermelői igazolványának számát, kistermelői regisztrációs számát.
 2. Üzemeltető köteles a Kormányrendelet alapján a Bolhapiacon tevékenységet végző Árusokról naprakész nyilvántartást a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni. Üzemeltető a nyilvántartás összeállítása során minden esetben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelően kezeli az adatokat.
 3. A nyilvántartás összeállításához az Árusoknak nyilvántartási lapot kell kitölteni. A nyilvántartási lap leadása a jegyek ellenőrzésekkor történik. Az Árusok kötelesek a nyilvántartás összeállításához minden adatot valósághűen megadni, az esetlegesen hibásan, tévesen megadott adatokból Üzemeltetőt érő kárért az Árus felel, valamint az így megadott adatokból Árust érő kárért Üzemeltető nem felel.

IV. Árusítható termékek

 1. Üzemeltető a Bolhapiacon árusítóhelyet elsősorban használtcikkeket, ruházatot, cipőt, könyveket, gyűjtők számára bélyeget, kártyák, régiségeket árusító kereskedők számára köteles biztosítani.
 2. Üzemeltető a piacon tartós fogyasztási cikkek (pl. kismotor, autó, háztartási gépek, műszaki cikkek, bútor) árusítására továbbá büfé vagy más vendéglátó-ipari tevékenység gyakorlására alkalmas árusítóhelyeket nem alakít ki. Kivétel a Petőfi Csarnokkal külön megállapodást kötött vendéglátói egységek.
 3. Üzemeltető tájékoztatja az Árusokat, hogy a Kormányrendeletnek megfelelően a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók, azok semmilyen esetben sem árusíthatók a Bolhapiac területén:
  • veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;
  • a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt. 110. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint; számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
  • gyermekjáték, -játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
  • állatgyógyászati termék, növényvédő szer;
  • nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
  • látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék;
  • barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
  • gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek); fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray; „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag; külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek.
 4. Egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő magánszemélyek a tulajdonukat képező tárgyakat alkalomszerűen értékesíthetik. Ez alól kivételt képeznek, tehát magánszemélyek sem árusíthatnak kozmetikai termékeket, élelmiszereket, takarmányt, élvezeti cikkeket, valamint a fenti 4. pontban meghatározott termékeket.
 5. Mezőgazdasági őstermelői vagy kistermelői igazolvánnyal rendelkező Árusok a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal engedélyével árusíthatnak élelmiszert. Az engedély másolatát az Árus köteles Üzemeltetőnek átadni valamint igazolványát bemutatni.
 6. Nemesfémet és az abból készült ékszert, tárgyat, drágakövet kizárólag alkalmi (ünnepi) vásáron csak üzlettel rendelkező kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével.
 7. Az árusítóhelyen elhelyezett áru, göngyöleg és egyéb eszköz kezelése, megőrzése és tárolása az Árus feladata. Az áru megromlásáért, értékcsökkenéséért vagy elvesztéséért az Üzemeltetőt nem terheli felelősség.
 8. A piac területén közlekedni csak az Üzemeltető által megszabott útvonalon és rendben lehet.
 9. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.

V. Vásárrend betartása és egyéb rendelkezések

 1. Árusok kötelesek a jogszabályokban, különösen a Kormányrendeletben meghatározott rendelkezéseket betartani. Üzemeltető köteles a piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Az Árusok kötelesek Üzemeltető ilyen ellenőrzése és intézkedése során együttműködni.
 2. Az Üzemeltető a piacfelügyelő útján köteles állandóan ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét továbbá az értékesítő tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályok és szakhatósági előírások betartását. A piacfelügyelő munkaköre ellátása során köteles és jogosult a piac belső rendjére vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizni és a szabályok megszegőivel a szemben a házirendben meghatározott szankciókat alkalmazni.
 3. A piacfelügyelő a vásárrend szabályainak megsértése miatt a helyjegy díjának tízszerese pótdíj kiszabásáról intézkedhet.
 4. Az Üzemeltető kitilthatja a piacról azt az Árust, aki az árusításra vonatkozó szabályokat ismételten megszegi, illetve akinek magatartása a piac rendjét súlyosan megzavarja. A kitiltást az Üzemeltető rendelheti el a piacfelügyelőnek a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény tudomására jutása után 5 napon belül tett megindokolt írásbeli javaslata alapján. A kitiltás egy naptól három hónapig terjedő időre szólhat.
 5. A bolhapiac üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Bolhapiac megrendezését felfüggeszti (rendezvények, karbantartás) miatt. Erről a bolhapiac napjain a hangosító rendszeren előzetes tájékoztatást nyújt és ezzel egy időben a bolhapiac weboldalán tájékoztatja az érdeklődőket.
 6. A piacra érkezőknek a parkolás a közlekedési múzeum előtti nyitott parkolóban lehetséges, a szabálytalan parkolásért a felelősséget nem vállaljuk.

Chantal Team Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.

Vissza az előző oldalra

Ugrás a lap tetejére
BOLHAPIAC.COMKERESÉSÚJ HIRDETÉSREGISZTRÁCIÓHÍRLEVÉLINFORMÁCIÓ
  A Bolhapiac.com fenntartója , üzemelteti a Webstyles Internet Tartalom Szolgáltató.
Minden jog fenntartva! © 2002-2014